Translate

2015. február 24., kedd

BOLDOGSÁGOS SZŰZ ÓBUDAI FEHÉREGYHÁZA A PRÉPOSTSÁG
ÁRPÁD FEJEDELMET AZ ÓBUDAI PRÉPOSTSÁG SZENT PÉTER EGYHÁZÁVAL EGYBEÉPÍTETT FEHÉREGYHÁZÁN TEMETTÉK EL!
ÁRPÁD FEJEDELEM SÍRHELYE AZ ÓBUDAI PRÉPOSTSÁG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ!


CCCXLVI.
Veteris Albae Ecclesiae B. M. V. ac sepulchri Arpadiani in promontorio V. Budensi indicium. An. 1425.
Nos Georgius Blasius de Albaregali, Gregorius filius Johannis, Stephanus filius Benedicti, Benedictus de Gwarche (Gawanche?), Judex Jurati et universi ciues Veteris Budae memoriae commendamus per praesentes: Quod cum Petrus litteratus famulus religiosarum dominarum sanctimonialium claustri beatae, claustri beatae (sic) Mariae Virginis gloriosae de eadem Vetus Buda leinardum hospitem de eadem Vetus Buda consocium nostrum pro perditione et penitus anihilatione viae vineae suae existent. sub monte superius Albae Ecclesiae Beatae Mariae Virginis gloriosae legitimo iure nostram in praesentiam citaverat, et idem Leinardus coram nobis assumpsit. Quod a quodam arbore antiquo silvestri pirus, qua est prope finem superiorem in meta vineae sue bene late super suam terram propriam reparare et reservare cum suis laboribus et expensis et si quisquis aliquid contra ipsam viam diceret, et ipsum Petrum litteratum pacifice et libere in ipsa via servare non posset, tunc contra quoslibet contradictores suis propriis laboribus et expensis defendere et tueri assumpsit ubique locorum, in cuius rei (memoriam) praesentes litteras nostras patentes praedicto Petro litterato cum sigillo communitatis nostrae sigillatas concessimus datum tertio die post festum conversionis Sancti Pauli Apostoli Anno Domini M. quadringentesimo vigesimo quinto. L. S.
E charta originali. Cum Arpadus Dux prope Albam Ecclesiam B. Virginis ad quemdam aquae ductum lapideum sit intumulatus, locus sepulchri ipsius hoc documento 769satis indicatur. Ecclesiam Albam sub promontorio Vetero Budensi stetisse, altero etiam monumento certum est.

ÚJ OKLEVELES ADATOK AZ ÓBUDAI SZŰZ MÁRIA PRÉPOSTSÁG HELYRAJZÁRA VONATKOZÓAN


DL 16023
Kelt: 1464-07-07
KeltHely: Bude Buda Pilis m
Kiadó: PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet: Q 332 / VBUDA 21 38
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Hátlapon
Nyelv: Latin
Irattípus: tiltakozó - eltiltó
névmutató — tárgymutató
Regeszta: Palocz-i László országbíró elõtt az óbudai Szûz Mária-kolostor perjelnõje: Anna és az apácák nevében Dormanhaza-i László deák tiltakozik az ellen, hogy Mátyus budai olvasókanonok quendam locum molendini ipsarum super calidis aquis prope Albam ecclesiam beate Marie virginis adiacentis Mátyás királytól felkérte és abba magát be akarja iktattatni, holott az apácákat a malomhely a szent királyok adománya folytán megilleti. Eltiltja a királyt az eladományozástól, Mátyus kanonokot pedig a felkéréstõl, elfoglalástól és ott malom építésétõl. - Hátlapján pecsét nyomával. - Regeszta forrása: OL regeszta.


Tehát ezen oklevél szerint is, az Erzsébet királyné által építtetett új óbudai prépostság templomába-Beate Marie Virginis- belefoglalták a fejedelmi család ősi monostorát Alba Ecclesiát, és az építéshez az előző, Szent Péter prépostság köveit használták, mégpedig mellette, minden oklevél erről tájékoztat bennünket ! Mit is jelent ez tulajdonképpen? Ez azt jelenti, hogy a ma Óbudának ismert főtéren(SIC) biztosan nem volt soha az óbudai prépostság!A Pécsváradi apátság alapítólevelében pedig a királyi kápolnák leírásánál együtt említik az óbudai prépostság Péter templomát amihez Fehéregyháza csatlakozik, mégpedig az esztergomi káptalan tulajdonában.
Tehát ha mindezt bárki egy Szebény határában lévő dűlő névre vonatkoztatja, akkor igazolnia kell, hogy az a földrajzi terület az esztergomi káptalan tulajdonában volt, és ugyanott fel kell tárnia minimum két ősi-királyi egyházat.   Én magam erre semmi esélyt nem adok... Mindaddig míg ez nem történik meg a történész dogmát nem lehet valósként előadni és úgy tenni mintha csupán egy dűlőről lenne szó az alapítólevélben! Tehát ez a vélekedés szintén a történész szamárcsapásból kialakuló téveszme. És még azt mondják, hogy a középkor volt sötét...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése