Translate

2015. március 10., kedd

ÚJ ADATOK AZ ÓBUDAI PRÉPOSTSÁG HELYRAJZÁHOZ
Bél Mátyás f 1749 aug. 29-én : „Notitiae Hungariae novae Viennae 1737." fol. T. ül. p. 181 - 182 igy ir : Ezen részében (t. i. Ó-Budának) most is láthatók falomladványok, melyek egykor a város közepéig húzódtak, ezek körülbelül ezer lépésnyire terjednek ki, egyes ivezeteik ma már csak a puskaporos toronyig vezetnek. Az omladványoktól távolabb egy mocsár mutatkozik, melynek terjedését erős gerendázatok, falak gátolják, hossza 200 lépésnyi, melyre ismét tömör a föld, itt-ott romokkal, falakkal vegyítve, melyek a Dunáig vonulnak. Ezen töltések- s falakon túl, egy nyomokban alig fennmaradt rom üti fel magát, mely „Fehéregyháza", és itt helyén legyen megemlítve, hogy O-Buda határa, illetőleg a város egykor idáig terjedett. ')

  ') Ezen jegyzék szerint : a) már 1719— 1737-ik évben, midőn Bél Mátyás helyszínelést tartott, a falmaradványok Ó-Budától a puskaporos malomig, hol egyik forrásnak feje van, húzódtak beljebb a hegy felé a város határáig, b) A kövályukat emelő oszlopzatok Ó-Buda felé eső részen mutatkoztak, és a mocsár ott képződött, hol a forrás vize (Péterhegye alatt) kőmedréből kiszabadult, ez pedig közel a hegyi forráshoz esik, mert a patak e mocsáron még keresztülhatolván, a kőoszlopmaradványok mellett folyt, hol romokkal vegyített szabálytalan domb (római várda) áll, a honnét a viz ömlése a Dunának tart. c) Hajdan ez oszlopok — vízvezeték omladékai, Fehéregyházáig a patak fejéig állottak fenn , melyek hogy most már fenn nem állanak, az ingoványossá lett, mindent elnyelő földtalajnak, az ó-budai hatóság figyelmetlenségének, mely a- romfalakat az ó-budai építkezőknek felhasználni engedte, ugy a dunai kiöntések s egyéb elemi csapásoknak köszönhetjük d) Fehéregyházának a vízvezeték tövénél kellett állnia, mely forrás a X-ik okmány szerint in rwlice montium kezdődött, e) Fehéregyházának már másfél száz év előtt csak romai voltak fenn. f) Ó-Buda. illetőleg Aquincum városának kiterjedése az eddigi bizonylatok szerint, a főforrásig, mely Péterhegye alatt, Fehéregyháza körül esik, keresendő.
   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése